Patronat   Kontakt   Home   

Muzeum Uniwersyteckie w ToruniuMUZEUM UNIWERSYTECKIE W TORUNIU

muzeumbu@umk.pl  tel. (+48 56) 611-2707

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl  tel. 052 5859816


LONDYŃCZYK
Prace Marka Żuławskiego ze zbiorów
Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

WYSTAWA CZYNNA DO 29 SIERPNIA 2010

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
Czerwony Spichrz na Wyspie Młyńskiej, ul. Mennica 8